Pri organizaciji transporta poskrbimo tudi za vso potrebno logistiko, ki nam olajša delo. Logistika se začne že ob prevzemu naročila za prevoz in zaključi z izvedbo prevoza ter z izdajo dokumentov povezanih z opravljeno storitvijo. Vmes pa poteka cela vrsta postopkov, ki so potrebni za uspešno logistično izvedbo dela. –


Vrste Prevozov

V podjetju ZumiksTrans opravljamo prevoz blaga v Sloveniji, po vseh državah EU ter državah bivše Jugoslavije.

Na področju prevozov vam nudimo:

  1. klasični prevozi s ponjavo,
  2. zbirni prevozi,
  3. kontejnerski prevozi,
  4. prevozi nevarnih snovi - ADR


Logistične storitve

Logistika je pomemben element sodobne ekonomije. Pojavlja se težnja po globalni prodaji blaga, ob kateri ima velik pomen tudi internet, ki podpira aktivnosti na tej ravni. Nabavljeno blago želi kupec uporabiti takoj, ko je najhitreje mogoče, oziroma v specifičnem časovnem roku. Funkcija logistike (transporta) je nenehno spremljanje vseh dejavnikov vplivanja na dnevni bazi in učinkovito reagiranje, ki se kaže v optimizaciji transportnega procesa z minimalnimi stroški.


Carinske Storitve

Pri opravljanju špediterskih storitev bomo uredili uvozno in izvozno carinjenje blaga, svetovali pri izbiri najprimernejše transportne poti, načina prevoza in embaliranja, skladiščenja in zavarovanja ter pridobili transportne in druge listine. Hkrati vam bomo brezplačno svetovali o carinski zakonodaji. Posvetili se vam bomo z največjo pozornostjo, se prilagodili vašim zahtevam in vam svetovali pri izbiri najustreznejše rešitve. Tako bomo za vas opravili prevoz pošiljk ter davčne in carinske formalnosti v tujini in Sloveniji ter se ob tem dosledno držali dogovorjenih rokov.

 


Logistika galerijaTransport galerija